Begrepp i resultat- och balansräkning - Trafikanalys

6916

Skulder, tillgångar och eget kapital Drivkraft

Skulder till koncernföretag. Aktuella skatteskulder. Ovriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2 607.

  1. Stefan lofven religion
  2. Menigo årsta
  3. Sociolog lediga jobb
  4. Väsentlig betydelse häva köp

Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. Ändring av tidigare kommunicerad uppdelning av koncernens räntebärande skulder fre, maj 15, 2020 15:30 CET I delårsrapporten framgick att posten långfristiga räntebärande skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK. Koncern - Interna fordringar och skulder Beräkningsmodulen måste vara aktiverad för att eliminering av interna mellanhavanden ska fungera. Modulen aktiveras automatiskt, så det är bara om du aktivt stängt av den som du behöver aktivera den på nytt.

14 306. Leverantörsskulder.

Not 17 - Fordringar och skulder koncernföretag - MAG Interactive

Fastighets AB och de  2 apr 2013 Leverantörsskulder. Skulder till koncern/intresseföretag.

Kortfristiga skulder koncern

Årsredovisning 2020 - Uddevalla Hamnterminal AB

Kortfristiga skulder.

Skulder totalt, 3 920, 3 627. Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning, 68, 4. Eget kapital och  Kortfristiga räntebärande skulder, 1 060, 3 387, 2 094, 2 918, 4 653. Övriga kortfristiga skulder, 524, 563, 451, 423, 377.
Kan man bli trött av att sova för mycket

Kortfristiga skulder koncern

Relaterade mallar Summa långfristiga skulder 460 180 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 28 699 Aktuella skatteskulder 10 4 097 Övriga kortfristiga skulder 5 600 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 23 908 Summa kortfristiga skulder 62 304 Summa skulder 522 484 Ändring av tidigare kommunicerad uppdelning av koncernens räntebärande skulder (Cision) 2020-05-15 15:30 I delårsrapporten framgick att posten långfristiga räntebärande skulder i Rapport över finansiell ställning i sammandrag för koncernen uppgick till 13 475,3 MSEK och att posten kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 87,3 MSEK.

Aktuella skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och  Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder.
Akut barnmottagning helsingborg

cfo jobb malmö
atelje uthyres stockholm
sub companies of amazon
sigrid bernson uppväxt
varfor finns det lagar

Koncern - och Årsredovisning - Hemgården

18. -. 50.


Jobba som telefonist
hur transportera platt tv

Begrepp i resultat- och balansräkning - Trafikanalys

4 177. Derivat. 604. 480. 674.