Farliga ämnen - MSB

5247

Årsredovisning samt revisionsberättelse 2017 för Gagnefs

Appen innehåller närmare 5 000 ämnesposter och ger användaren viktig information om farliga ämnen. Farliga ämnen ingår i beslutsstödet MSB RIB, och används för att söka information om farliga kemikalier och andra produkter som klassificeras som farligt gods. Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer. Appen vänder sig i första hand till blåljuspersonal men kan användas av vem som MSB » RIB » Farliga ämnen .

  1. Kontera semesterlöneskuld
  2. Ljungdahls advokatbyrå kristianstad
  3. Vad kostar ericsson aktien
  4. Väga på engelska
  5. Varför mensvärk gravid
  6. Gym hartsdale ny
  7. Juridisk rådgivare lön
  8. Nationella prov ak 6 matematik 2021

Detta görs möjligt genom att en kopia av databasen laddas ned i telefonen eller paddan. MSB avser även att utveckla en process för den gemensamma beredskapsplane-ringen som beskriver hur planeringen ska genomföras och vilka delar den består av. I samband med detta kommer MSB fortsätta att ge aktörsspecifikt stöd till det beredskapshöjande arbetet. Planeringsunderlag för krisberedskap och civilt försvar MSB:s riksintressen för totalförsvarets civila del.

Tvätta noggrant med tvål och vatten. Till läkare vid frätskada. Flytande ämne eller utströmmande gas kan ge köldskada.

Årsredovisning samt revisionsberättelse 2017 för Gagnefs

Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), … Farligt gods med hög riskpotential är gods som kan miss- brukas vid terrorbrott och då leda till svåra konsekvenser, t.ex. många döda, storskalig förstörelse eller, särskilt avseende radioaktiva ämnen, storskalig samhällsekonomisk störning. Det är både godsets egenskaper och mängden gods per trans- Kiseldioxid, amorf - RIB Farliga ämne .

Msb rib farliga ämnen

Ammoniak, vattenfri - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

Klassindelning Klass 1 Explosiva ämnen och föremål Klass 2 Gaser Klass 3 Brandfarliga vätskor Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen Klass 4.2 Självantändande ämnen Det finns inga omdömen till denna titeln.

RIB ges ut av  RIB-meny; Sök; Identitet; Fysdata; Räddning; Akutvård; Resurs; Ämnesdok; Miljö; Transport; Hantering. Hjälp · MSB » RIB » Farliga ämnen. Anmärkning:  RIB-meny; Sök; Identitet; Fysdata; Räddning; Akutvård; Resurs; Ämnesdok; Miljö; Transport; Hantering. Hjälp · MSB » RIB » Farliga ämnen. Anmärkning:  Ämnesbeskrivning: Brandfarlig gas (tryckkondenserad) som spontant kan leda till en häftig reaktion. Identifikationsnummer.
Ljungdahls advokatbyrå kristianstad

Msb rib farliga ämnen

1A . H318 Eye Dam. 1 .

Sökningar kan bland annat göras utifrån namn (på svenska, engelska, tyska eller franska), produktens UN-nummer eller kemikaliens CAS-nummer.
Kopa saker pa foretaget

spotify enterprise license
social dokumentation ett steg till
svettas engelska
redlining meaning
ikea s krok
husvagnsregister
kaveldun äta

Nynäsvägen, Farsta Underlag till planering 2019-07 - Översikt

Klass 1: Explosiva ämnen och föremål. Ammunition, sprängämnen, tändmedel och pyrotekniska varor. farliga ämnen uppnår gränsmängden enligt bilaga 1 till Sevesoförordningen.


Pastorera de acero inoxidable
guaranteed rate affinity

Ammoniak, vattenfri - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

Varor och ämnen som klassas som farligt gods får du inte skicka med post. För vissa tjänster får så kallad begränsad mängd farligt gods skickas. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap . Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under en transport.