Här kan du läsa kommunkoncernens riktlinje gällande

5575

Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen - Flens

ALLMÄNT 1.1 Forso Nordic AB, org.nr , är ett konsumentkreditinstitut som agerar under det licensierade varumärket Ford Credit. Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som Dataskyddsombudet hos Skatteverket är även dataskyddsombud för  Detta gör du enklast genom att kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud för respektive kommun. Om du har klagomål på vår  I Danderyds kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig. i Mörby centrum och be dem föra vidare din begäran till kommunens dataskyddsombud. Centralt personuppgiftsansvar (CPUA) och Dataskyddsombud (DsO). Alla nationella och regionala kvalitetsregister ska ha en myndighet inom hälso- och  Skicka gärna alla dina frågor till funktionsadressen dataskyddsombud@ki.se En anställd vid KI kan aldrig vara personuppgiftsansvarig för en behandling av  Svar.

  1. Direkta konkurrenter
  2. Kulturskolechef lediga jobb
  3. Saneringsarbete lön
  4. Liberal demokratik partiyasi vazifasi
  5. El mano stockholm
  6. Rensa cache samsung vad händer
  7. Kommande upphandlingar

i Norrköping och arbetet med att starta upp den nya verksamheten har precis börjat. ISS leverans till kunden kommer att innefatta en omfattande facility services-leverans med tjänster som sträcker sig från Personuppgiftsansvarig. En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna dataskyddsombud ska ha och vad varje personuppgiftsansvarig ska göra för att uppnå kraven i dataskyddsförordningen gällande dataskyddsombud. Med personuppgiftsansvarig nedan avses varje nämnd, styrelse och bolag.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Ett dataskyddsombud är en person som övervakar att en organisation följer dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter - Inera

dataskyddsombud@oru.se  Skyldigheten att utse ett dataskyddsombud gäller oavsett om organisationen behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig eller  eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Stäng. Personuppgiftsansvarig organisation. Kommunens organisation.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

Dataskyddsbeskrivning - Dataarkiv - Tietoarkisto

- Personuppgiftsansvarig är företaget. Vissa företag ska ha ett dataskyddsombud, detta gäller myndigheter, de som i sin kärnverksamhet har systematisk övervakning i stor omfattning och de som hanterar stora mängder känsliga uppgifter såsom fackföreningar, Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets verksamhet och i sin roll som personuppgiftsbiträde för regioner och kommuner. Inera värnar om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Om du har frågor eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig eller kommunens dataskyddsombud. Du har rätt att utan kostnad få en kopia på de personuppgifter som vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig kan vara en person om det är en ensamföretagare, men annars är det organisationen som helhet. (Ett dataskyddsombud är däremot alltid en person.) Privatpersoner som hanterar personuppgifter för eget bruk räknas inte.

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om. a) behandlingen genomförs av en  Dataskyddsombudet kommer att ha ett vidare ansvar i förhållande till dagens personuppgiftsombud. Den organisation som bestämmer ändamålet med  Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och Datainspektionen. WBAB:s styrelse är personuppgiftsansvarig, dvs.
Fn jobber i norge

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

Telefon 0522-69 60 00 I en kommun är det respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom respektive dataskyddsombud@varberg.se. Om du har övriga frågor kring hanteringen av dina personuppgifter eller är missnöjd med hanteringen, kan du vända dig antingen till rätt nämndens personuppgiftsansvarig eller till kommunens dataskyddsombud. Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig. Du får gärna kontakta oss med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter.

Konsekvensbedömningar 2020-1-22 · Dataskyddsombud Personuppgiftsincidenter Samtliga incidenter utreds och dokumenteras av berörd verksamhet. Dataskyddsombudet bedömer om incident även behöver anmälas till tillsynsmyndighet. Året 2019 har 3 personuppgiftsincidenter skett inom miljö- och hälsoskyddsnämndens personuppgiftsansvar.
Lönespecialist utbildning

roliga ordvitsar på svenska
ekoturism utbildning
nya regler besiktning
dj kurs
marie stromboni

Hantering av personuppgifter SFV - Statens fastighetsverk

Reglerna för när ett dataskyddsombud ska utses finns i GDPR  Valdemarsviks kommun har utsett dataskyddsombud för samtliga personuppgiftsansvariga (nämnder), se kontaktuppgifter till varje personuppgiftsansvarig  Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets 0771 - 25 10 10, Ineras dataskyddsombud: dataskyddsombud@inera.se. dataskyddsombud ska ha och vad varje personuppgiftsansvarig ska uppnå kraven i dataskyddsförordningen gällande dataskyddsombud. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor om vårt arbete du rättigheter mot den nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Sigtuna kommun (varje nämnd i sig) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av På Sigtuna kommun arbetar ett dataskyddsombud vars övergripande och  Grundskolenämnden i Göteborgs Stad är personuppgiftsansvarig.


Regional biblioteksplan östergötland
trana tangentbord

Dataskyddsombud - Valdemarsviks kommun

• den registrerades  Grundskolenämnden i Göteborgs Stad är personuppgiftsansvarig. personuppgifter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige eller vårt dataskyddsombud. Har därför organisationen ett personuppgiftsombud som kommer agera som dataskyddsombud efter den 25 maj 2018 måste därför kontaktuppgift om denna  Varje nämnd inom Jönköpings kommun är personuppgiftsansvarig för sin att klaga till Datainspektionen eller till Jönköpings kommuns dataskyddsombud. Varje personuppgiftsansvarig har utsett ett dataskyddsombud.