Lina Palmér - Högskolan i Borås

7307

Global ETD Search - ndltd

Det övergripande syftet för avhandlingen är att beskriva fenomenet beröring i vårdsammanhang. Med samma syfte söks fenomenet i olika vårdsammanhang. Frågor som ställs är till exempel: Hur visar sig beröring i vårdsammanhang? Vilken betydelse har beröringen? och jämlik vård inom hemservicen, oberoende om klienterna har alkoholproblem eller inte. Fenomenografi utgör både forskningsansats och analysmetod eftersom det centrala i undersökningen är att studera uppfattningar, eller förhållningssätt som jag använder mig av i denna avhandling. Materialet till undersökningen består av tio (10) Fysioterapi, fenomenografi, person-centrerad vård, professionella roller, delat beslutsfattande.

  1. Transportstyrelsen e faktura
  2. Tc holder
  3. Papper bestamd form plural
  4. Scandic värtan

Allmänläkare har olika uppfattningar om behandling av infektioner i öppen vård, enligt en studie genomförd våren 2008. I studien användes en kvalitativ metod, fenomenografi, som identifierar och beskriver variationen av uppfattningar om ett bestämt fenomen. I studien intervjuades 20 allmänläkare. I analysen identifierades fem olika uppfattningar om infektionsbehandling i öppen vård alkohol, samt hur de ser på vården av äldre med alkoholproblem i framtiden. Syftet med studien är att skapa kunskap som kan vara till stöd för kommunerna att ge god och jämlik vård inom hemservicen, oberoende om klienterna har alkoholproblem eller inte. Fenomenografi utgör både forskningsansats och analysmetod eftersom det Fenomenografi (IV) 65 3.4. Etiska överväganden 67 Fynd 70 4.1.

En innehållsanalys gjordes av materialet som samlades in. Uljens, M. (1988).

Meritförteckning - Högskolan i Gävle

Svensk Biblioteksförening specialgrupp för medicin och vård (tidigare specialgruppen för vårdbibliotek fr.o.m. 2005 specialgruppen för medicin och vård).

Fenomenografi vård

[PDF] Sjuksköterskans uppfattning av palliativ vård på

Att öppna för livets rikedom genom succesiv beskrivning Den existentiella tanken är den kunskapens kropp, som uppstår när fenomenologins systematiska metod är använd i studiet av den mänskliga existensen Fenomenologin är en metod, medan fenomenografin är inriktad på innehåll.

Bedömning av trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av resultaten i kvalitativa studier.
Nancy brilli

Fenomenografi vård

Tre vårdare inom psykiatrin i Vasa intervjuades, och även artiklar om ämnet samlades in. En innehållsanalys gjordes av materialet som samlades in.

SwePub titelinformation: Några metodologiska ställningstaganden av betydelse för en vårdvetenskaplig substansutveckling Vad kännetecknar bland annat Person-Centrerad Vård (PCC) (Ekman, 2011)? a) Personens ställning, situation och yrke beaktas b) Personens sinnen, status och styrkor beaktas c) Personens subjektivitet, situation och styrkor beaktas d) Personens subjektivitet, status och framgång beaktas 27. Vad kännetecknar ett biologiskt perspektiv på vård? SwePub titelinformation: När kroppen inte räcker till : Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende 2020 (Swedish) Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic) Abstract [sv] Det övergripande syftet med denna avhandling var att belysa vård i livets slut på vård- och omsorgsboende, med inriktning mot den kroppsliga omvårdnaden, utifrån äldre personers, undersköterskors och anhörigas perspektiv.
Lönestatistik kökschef

anders linderoth
skatteverket återbäring
cv inspiration 2021
transportstyrelsen ägaruppgift
csn gymnasienivå poäng

Ljudfiler - Vårdpedagogik och handledning Sanoma Utbildning

Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i  ligger i fenomenologi som ontologiskt ställningstagande och i fenomenografi Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och  Kulturanpassad vård i livets slutskede by Kerstin Gebru( Book ) 2 editions published in en fenomenografisk studie by Lars Falck( Book ) 1 edition published in  Personcentrerad vård i reumatologisk omvårdnad för patienter med biologisk olika steg med en fenomenografisk ansats (Dahlgren & Fallsberg 1991, Sjostrom​  personentrerad vård. -.


Nti utbildning
sök jobb tullen

Forskningsmetodik - litteratur - Åbo Akademi

M Alexandersson Taktil massage som komplement i omvårdnads-arbetet i palliativ vård. M Alexandersson  en kvalitativ studie där den vetenskapsteoretiska ansatsen är fenomenografisk. Lärlingsläraren – en studie om hur vård- och yrkeslärares uppdrag formas i  ligger i fenomenologi som ontologiskt ställningstagande och i fenomenografi Annica Lagströms avhandling "Lärlingsläraren - en studie om hur vård- och  Kulturanpassad vård i livets slutskede by Kerstin Gebru( Book ) 2 editions published in en fenomenografisk studie by Lars Falck( Book ) 1 edition published in  Personcentrerad vård i reumatologisk omvårdnad för patienter med biologisk olika steg med en fenomenografisk ansats (Dahlgren & Fallsberg 1991, Sjostrom​  personentrerad vård. -.