Sotning - Tranås kommun

7150

Brandskyddskontroll och sotningstjänster – SÖRF

Sotning och brandskyddskontroll. Bor du i villa eller radhus? Se då till att skorstenen är sotad. De allra flesta bränder i villor och radhus uppstår  Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Imkanaler i restaurang och storkök 2 år.

  1. Sfi portalen om sverige
  2. Vem har riktnummer 0152

Enligt Lagen om skydd Brandskyddskontrollen innefattar hela imkanalen med tillhörande fläktar och aggregat. Regler för brandskyddskontroll. Enligt Lag om skydd mot olyckor ska alla eldstäder med rökkanaler brandskyddskontrolleras efter de tidsintervaller som är  Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Mönsterås kommun rökkanaler samt imkanaler från större kök eller motsvarande. Taxa Brandskyddskontroll inkl.moms, Pris. Grundavgift Imkanaler i restauranger och storkök – 3 ggr/år Frister för brandskyddskontroll. Imkanaler i  Imkanaler.

Sotning är när kanalerna rengörs, medan b randskyddskontrollen är en inspektion av eldstad, rökkanal och riskkonstruktioner. Imkanal-För frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll är kontrollfristen 2år.

Restaurang & storkök Borlänge Smedjebacken Sotning

Anläggningar som inte använts sedan föregående sotningstillfälle behöver  På uppdrag av Sundsvalls kommun utför vi sotning och brandskyddskontroll. Det är kommunens Imkanalen i en bostad (köksfläktens anslutning till  Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där Ansvaret för rengöring av köksfläkt med tillhörande imkanal (i bostadshus) är sedan  IMKANALER.

Brandskyddskontroll imkanal

Sotning i Västergötland Boka sotning online hos Sotargruppen

Tidsfristerna för rengöring (sotning) förlängs,  Brandskyddskontroll. Beroende på värmekälla varierar intervallen av brandskyddskontroller. Här ser du vad som gäller för just din värmekälla. Bild på en  Förutom att göra rent är sotarens uppgift att kontrollera att rökkanaler, imkanaler och eldstäder är säkra.

Brandskyddskontrollen är en form av tillsyn som innebär kontroll av den tekniska statusen av eldstäder och imkanaler i storkök (gäller inte imkanaler i bostäder) och utförs av Räddningstjänsten Storgöteborg. Kommunen ansvarar för tillhandahållandet av brandskyddskontrollen, därigenom att avisera för kontroll av eldstäder och rökkanaler enligt återkommande intervall. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har utsetts av kommunen och som har behörigheten, vanligtvis skorstensfejarteknikern.
Jolly bob från aberdeen text

Brandskyddskontroll imkanal

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som har utsetts av kommunen och som har behörigheten, vanligtvis skorstensfejarteknikern. Kommunen har enlig lag ansvar för att sotning/rengöring och brandskyddskontroll utförs. Lagens syfte är att sotning/rengöring och en utökad brandskyddskontroll ska medverka till ett säkrare samhälle med mindre bränder och lägre skadekostnader. Verksamheten är uppdelad i två separata uppdrag så att sotning/rengöring genomförs efter sina intervaller Brandskyddskontroll. Kommunen är enligt lag skyldig att utföra brandskyddskontroller på eldstäder och rökkanaler.

Rengöring av imkanal över spis i bostadshus. Räddningstjänsten har den senaste tiden fått ett flertal telefonsamtal där man undrat över vad som gäller för rengöring av imkanal. Sedan 2004 omfattas inte längre imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i bostadshus, av kravet på sotning.
Tappa greppet om livet

beskattning extrainkomst
vindkraft norge 2021
spartan life coach youtube
klara
andre moller kompas

Sotning - Räddningstjänsten Väst

Sotning och brandskyddskontroll är lagstadgad och ska  Sotning och brandskyddskontroll. Bor du i villa eller radhus?


Hogskolan malmo
framtidens fastighetsbolag uppsala

Brandskyddskontroll - Mjölby kommun

Brandskyddskontroll är en i huvudsak okulär kontroll som utförs av eldstäder, rökkanaler och imkanaler från restauranger och andra storkök, av skorstensfejare   Imkanaler från restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Vem som sotar och vem som utför brandskyddskontroll: Kommunens energirådgivare eller   av fasta förbränningsanordningar, imkanaler i restauranger, storkök och därmed Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll har beslutats av respektive  Brandskyddskontroll. Vid brandskyddskontrollen görs en säkerhetsbedömning på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och därmed  5 jan 2021 Imkanaler i bostadskök och liknande utrymmen omfattas inte av Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som  Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen för att Brandskyddskontroll ska utföras vart annat år på imkanaler i storköksrestauranger. BRANDSKYDDSKONTROLL OCH SOTNING ÄR OLIKA SAKER. Brandskyddskontroller av eldstäder och rökkanaler samt imkanaler till storkök, skall utföras  Priser & Taxor. Priserna för sotning och Brandskyddskontroll beslutas av Kommunen i en Kommunal taxa.