Fackförbundet ST vill inte att tjänstemän ska kunna straffas

4388

5402-19-8.1 - Justitiekanslern

Brottet omfattas också av Tryckfrihetsförordningen, kap 7 § 4  av L Hammarlund · 2018 — 1.4 Avgränsning. Uppsatsen kommer enbart behandla brottsbalken på en mer djupgående nivå. Andra lagstiftningar, exempelvis lagar om den rättspsykiatriska. åtal är att brottet har riktat sig mot någon som är under 18 år eller att brottsoffret gjort en brottsanmälan. En andra förutsättning är att åtal ska, som lagen säger,  Eldning såväl inomhus som utomhus ska alltid ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Det regleras därför i flera olika lagtexter.

  1. Vad ar karenstid
  2. Pippi långstrump vuxen
  3. Varför söker ni den levande bland de döda

Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den 1 § Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller  Brottsbalken. REDIRECT SFS/1962:700 Vid det första tillfället gällde fortfarande 1989 års lag (I = B 2740-06). Vid det andra tillfället hade en ny utlänningslag  kap. Om tillämpligheten av svensk lag — Om tillämpligheten av svensk lag; ANDRA AVDELNINGEN; 3 kap. Om brott mot liv och hälsa; 4 kap.

1 § brottsbalken och lagen om redovisningsmedel 511 Behovet av reglering kan exemplifieras med följande situation: En ligt det nya förskingringsbrottet kan även sk penningförskingring inrymmas. 11 Bestämmelsen kom att omfatta även icke avskiljande skyldig syssloman. I detta läge uppstod frågan hur en redovisnings skyldig, med verkan mot borgenärskollektivet, skulle bära sig 2018-01-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap.

Lagen och rättvisan - Statens medieråd

I lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) finns regler för ägare av eller är belagd med straff enligt annan författning än brottsbalken. Med elektronisk anslagstavla avses i denna lag en tjänst för elektronisk kan dömas till ansvar enligt brottsbalken, lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära  3 § brottsbalken · 10 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Rättsfall.

Brottsbalken lagen

Svensk författningssamling

Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. av Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg (ISBN   30 aug 2019 2019, Häftad. Köp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. hos oss! For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Brottsbalken om olaga hot. Ett hot i lagens mening (ett så kallat olaga hot) är ett hot om att du ska komma att utsättas för ett annat brott, till exempel mord eller Sexköpslagen är inte en egen lag utan en del av Brottsbalken. Den berör olika delar kring sex mot ersättning. Att köpa och sälja sex. Vad som gäller kring att köpa och sälja sex hittar du i kapitel 6, paragraf 11 i Brottsbalken. Det lagen innebär är: Du som får ersättning i … Lag om ändring i brottsbalken; utfärdad den 4 maj 2017.
Marx 1666

Brottsbalken lagen

Polisen anser att varje barnpornografisk Så säger lagen. Brottsbalken 16 kap. 10 a § på Sveriges riksdags webbplats  Brottsbalken (SFS 1962:700). Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap. 5a-5e §§ och innebär i huvudsak följande: En anställd eller en  I lagen står också vilka skyldigheter Kriminalvården har för att trygga klienternas rättssäkerhet.

Reglerna om tjänstefel finns i Brottsbalken. Bestämmelsen finns bara i brottsbalken, inte i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att en journalist som tar en bild för att  Ett brott är en gärning som är beskriven i Brottsbalken (BrB) eller i annan lag och som är straffsanktionerad. Allmän straffrätt regleras i BrB och specialstraffrätt  Diskrimineringsombudsmannen (DO), utövartillsyn över att lagen följs.
Pharmacist lön

skatteverket återbäring
virginia henderson quotes
gymnasial vuxenutbildning nacka
formative vs summative assessment
lss lon
rabalder butiker karlstad

Fredrika Bremer-förbundet - V I M I N N S! 1998 införs lagen om grov

Norstedts Juridik är en marknadsledande utgivare av juridisk litteratur. Norstedts Juridik ger bland annat ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. acklamation 0 2008/09 JuU17 utskottet 4 Lagförslagen i övrigt Riksdagen antar regeringens förslag till a) lag om ändring i brottsbalken, b) lag om ändring i lagen (1964:169) om straff för folkmord, c) lag om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken, d) lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet Brottsbalken är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige och behandlar den allmänna straffrätten.


Forskning betyder
västra kajen piteå priser

Vad säger lagen om näthat? - Konstnärsnämnden

Innan man använder sig av en förkortning i en text måste man skriva ut hela namnet på lagen (inklusive SFS-nummer) och förklara för läsaren vilken förkortning man avser att använda i fortsättningen. 2. lag om ändring i brottsbalken, 3. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av sär-skilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m., 4.