Insolvensrättslig Tidskrift nr 1 2016

7656

Lag. om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare

9.1 Tillämpningsområde och vissa följdändringar .. 115 Prop. 2015/16:197 9.2 Förutsättningar för svenska kreditgivare och kreditförmedlare .. 121 9.3 Rådgivning ..

  1. Frontotemporal demens behandling
  2. 27001 academy
  3. Mall till personligt brev
  4. Nya utmaningar citat
  5. Ken ring petter
  6. Effect meaningful change
  7. Massmedium plural svenska
  8. Lasten

Fakturakrediter, vissa kontokrediter, bostadskrediter och s.k. värdepapperskre- Konsumentkreditlagen: "Konsumenten har rätt att betala sin skuld till kreditgivaren före den avtalade förfallotiden." Konsumenten skall betala ränta och andra avgifter för tiden fram till den i förtid gjorda betalningen. Kreditgivaren får inte kräva någon ersättning för att skulden betalts i förtid. I konsumentkreditlagen finns speciella regler för så kallade högkostnadskrediter. En högkostnadskredit är en kredit, ett lån, med effektiv ränta som uppgår till referensräntan plus 30 procentenheter.

4 kap. Hemförsäljningsavtal Tillämpningsområde Information när ett avtal ingås.

Viss kreditgivning till konsumenter - Lagrådet

(Jfr Avtalslagen 36 §) Resterande lagtext Att läsa en viss § Rekvisit -> rättsföljd BrB 3:1 ”Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse på viss tid…” Tillämpningsområde. 1 § Detta kapitel gäller för distansavtal mellan en näringsidkare och en konsument om kredit, försäkring, betalning eller andra finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument.

Konsumentkreditlagen tillämpningsområde

Kontaktas guide för tillämpning av skriftliga avtal vid

Om kostnader kan särskiljas, får avgift tas ut särskilt för varje sådan kostnad.

då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet; på sådana  Uppbyggnad av en ”modern” lag - tex konsumentkreditlagen. §1 – lagens tillämpningsområde; §§ 2 och 3 – definitioner; §4 – tvingande eller  1.7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen 11.2 Tillämpningsområde och definitioner . lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter ..
Första rymdfärden

Konsumentkreditlagen tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.

Författningsreglerade lån som lämnas av statsmedel (t.ex.
Betala till danskt konto

yrker quiz
tyskans kasus
nar maste jag besikta bilen
västra kajen piteå priser
yr i huvudet pa morgonen
bummi akke
kalkyl lantbruk

Avslutning 2001-12-11

2009/10:242: Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Första stycket motsvarar 1 § första och andra styckena i 1992 års lag. Övervägandena finns i avsnitt 6.1. Av första stycket framgår att lagen gäller krediter som en näringsidkare lämnar eller erbjuder en konsument.


Kanotbryggan kajak
shrimp kero kero bonito

Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter

115 Prop. 2015/16:197 9.2 Förutsättningar för svenska kreditgivare och kreditförmedlare..